България

„ЦБА България“ ООД е основана от 25 търговски вериги с 86 търговски обекти и годишен оборот около 160 млн. лв. „ЦБА България“ ООД е учредена на 16.05.2003 година. Ежегодно членовете на ТМ ЦБА инвестират над 50 милиона лева в своите обекти, и откриват над 500 работни места в своите магазини в цялата страна. През 2007 г. ЦБА България разполага с повече от 160 търговски обекта в цялата страна. В момента съществуват 9 регионални центъра: София, Монтана, Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Стара Загора, и Пловдив. Всеки един регионален център разполага със свои регионални складови бази, с които се подпомагат и координират доставките.

Типовете търговски обекти в обединението наречено Търговска мрежа на база членство е:
* Магазини на собственици – собствениците са икономически независими един от друг, само част от снабдяването и маркетинга е обща. Размерът на магазина, подборът на стоките и работното време зависят от нуждите на клиентите.
* Асоциирани (или партньорски) магазини – те работят под управлението на регионалните центрове. Собствениците на тези магазини не са собственици в национално обединение въпреки това те се съобразяват с изискванията на ЦБА и имат право да използват логото CBA.
* Магазини ЦЕЛ – малки търговски обекти (обикновено под 100 кв.м.), които работят в ТМ ЦБА, но нямат право да носят логото и марката СВА.

CBA България