Европа

ЦБА възниква в Унгария като бизнес модел на обединение на независими търговци. Основен двигател за развитие на модела е навлизането на международни търговски вериги в Унгария и нарастващия натиск върху местните търговци на дребно. Обединението се реализира чрез създаване на дружество, в което акционери/съдружници са действащи големи търговци на едро и дребно. Те създават национална платформа за маркетинг, съвместно договаряне, развитие на продукти „собствена марка“ („private lable“), логистика, доставки към независими търговски обекти. Моделът се реализира чрез създаване на т. нар. регионални центрове-дружества, на които националното обединение предоставя права да развиват екслузивно мрежата в даден регион. Тези дружества са собственост на водещата верига супермаркети/търговци на едро. Този модел позволява в рамките на един регион да бъдат окрупнени търговските обороти на значителен брой независими търговци, с което да бъде постигнат значителен обем на мащаба. Моделът осигурява на независимите търговци достъп до промоции (създадени специално за ЦБА), програми за лоялни клиенти (клиентски карти).

CBA Европа