За инвеститори

Целта на секцията за инвеститори е да предостави на акционерите, потенциалните инвеститори, финансовите издания и обществеността информация за финансовите резултати, икономическото състояние и актуални новини свързани с „ЦБА Асет Мениджмънт” АД.
Надяваме се изложената информация да е изчерпателна и полезна, както за инвеститорите, така и за всички, които проявяват интерес към компанията.
Нашето желание е да поддържаме ефективна комуникация с акционерите – настоящи и бъдещи.