Стратегическо развитие и инвестиции

1. Затвърждаване на водещите позиции на ЦБА АМ в регионите, в които действа към момента

2. Навлизане в нови региони

3. Увеличаване на мащаба и обхвата на продажбите

4. Развитие на инфраструктурата на компанията в следните насоки:

  • Въвеждане на подобрения в съществуващите супермаркети
  • Изграждане на нови супермаркети
  • Придобиване и / или управление на супермаркети, собственост на трети лица
  • Подобрения в областта на логистиката
  • Активно управление на клиентите
  • Непрекъснато обучение на персонала и използване на най-добрите практики