Общо събрание 27.12.2018 г.

1.Дневен ред

2.Покана

3. Правила за гласуване

4. Пълномощни

5. Протокол СД

6. Доклад т1

7. Доклад т2

8. Доклад т3

9. Договор за преобразуване

10. Мотиви

11. МФО Свищов

12. Оценка Свищов

13. Оценка Франчайз

14. Оценка Радомира

15. Оценка Логистика

16. Правила одитен комитет