Общо събрание 29.06.2018 г.

1.Дневен ред

1.ГФО

1.1.ГФО 2017 консолидиран заверен

2.Покана

2. одит доклад консолидиран

2.1.ГФО индивидуален

2.2.Доклад одитор

2.3.Оповестявания

2.4.Доклад индивидуален ГФО 2017

2.9.Декл.чл.100

3.Opovest.

3.Протокол СД

4. Доклад

4.Правила за гласуване

5.Декларация 100н

5.Декл 100н

5.Пълномощни

6.1.Карта за оценка на Корпоративно управление

6.2.Корпоративно у-е

6.КФН форми

6.Доклад ДВИ

7.кфн форми

8.прил11

–––––

Протокол ОСА 2018

Пълномощно ОСА 2018

Списък акционери ОСА 2018