Общо събрание 30.12.2019 г.

1.Дневен Ред ИОСА 30 12 2019

2. Покана ИОСА 30 12 2019

3. Протокол СД ИОСА 30 12 2019

4. Устав

5. Правила за гласуване ИОСА 30 12 2019

6. Доклад ИОСА 30 12 2019

7. Пълномощни

8. Договор ЕС ПИ – продажба на акции

9. Индивидуален отчет АМ 2018

9.1. Доклад Индивид АМ 2018

9.2. GFO_SPMN_2018

10. 1. Свид за съдимост К Гърдев

10. 2. съгл декл 234 К Гърдев

10. 3. Декл 237тз К Гърдев

10. 4. Декл 116б К Гърдев

10. 5. Декл 116а К Гърдев

10. 6. Декл 114 б К Гърдев

11. 1. свидет съдимост Р Владев

11. 2. Съгласие декл 234 Р Владев

11. 3. Декл 116б Р Владев

11. 4. Декл 116а Р Владев

11. 5.пДекл 237 Р Владев

11. 6. Декл 114б Р Владев

12. 1.Свид за съдимост Д Стоянов

12. 2. Декл 237ТЗ Д Стоянов

12. 3. Декл 116 аД Стоянов

12. 4. Декл 116 б 1 Д Стоянов

12. 5. Декл 116 б Д Стоянов

12. 6. Декл 114б Д Стоянов

12. 7. Декл съгласие 234 Д Стоянов

–––––

1. Протокол ОСА

2. Решения на ИОСА