Отчети 2020

Междинен индивидуален финансов отчет към 31 март 2020

Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2020

Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2020 г.

Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2020

Индивидуален междинен финансов отчет към 30 септ. 2020 г

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 септ. 2020

Индивидуален междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

 

Индивидуален годишен финансов отчет и одиторски доклад 2020

Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад към 31 декември 2020