Отчети 2021

Индивидуален междинен финансов отчет към 31 март 2021

Консолидиран междинен финансов отчет към 31 март 2021

Индивидуален междинен Финансов отчет към 30 юни 2021

Консолидиран междинен финансов отчет към 30 юни 2021

 

Индивидуален междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021

Консолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г.