Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2020 г.

Покана за ОСА

Протокол