„ЦБА Асет Мениджмънт” АД е в Top ten на най-големите първични публични предлагания на БФБ по пазарна капитализация.

Публикувано в „Капитал“ на 01.04.2011 г.

„ЦБА Асет Мениджмънт” е в Top ten на най-големите първични публични предлагания на БФБ по пазарна капитализация към 24.03.2011г. В десятката е с компании, повечето стартирали година преди излизането на ЦБА АМ на 23.01.2008г. Ще припомним, че при първичното предлагане през 2008-ма Компанията привлече близо 15 милиона лева.