Уведомление – 1.04.2014

Бисерка Божкова Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.03.2014г., в ТР към Агенция по вписванията по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е вписано, че същото е придобило две търговски предприятия от дружествата: ЦБА Дебелец ЕООД, и ЦБА Каварна ЕООД, като в патримониума на търговските предприятия са включени недвижимите имоти,…

Continue reading