Общо събрание на 30.06.2022 г.

Дневен Ред

Протокол СД

Oтчет ДВИ

Покана

Отчет дейност одит. ком.

Правила

Одитен комитет

Електронна препратка

Справки

Доклад независим одитор Консолидиран отчет

Индивидуален годишен финансов отчет 2021 г. 

Пълномощно

Консолидиран годишен финансов отчет 2021 г.

Одиторски доклад за КГФО на ЦБА АМ 2021г.


Протокол

Списък

Уведомление пълномощници